Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Projekt Ängasjön

Detta projekt rör egentligen inte oss utan är ett samarbete mella Ängaby och Hudiksvallskommun. Dom skall återställa denna grunda urdikade sjö för att förbättra vattenkvaliteten. Då bildas även en fågelsjö samt gäddkläckningsfabrik.

Sätra har på eget bevåg lagt ner en valvbåge ist för trumma under vägen. Bla för att skapa bättre förutsättningar för Ängssjöns anläggande å funktion. Det får man kalla rätt miljötänk för det blev ungefär dubbelt dyrare än med en traditionell trumma.

Vart kommer vi med i bilden. Jo jag, Henric har blivit tillfrågad av kommun att sköta en yngelfälla i kanalen för mätning av yngelförekommst före och efter anläggningen av våtmarken/sjön. Här på sidan kommer konternuerliga rapporter om yngelförekommst samt andra spännande fångster. Just nu har vi bara fått iglar, kusar och skräp.

Fortfarande 2/7 inte ett enda yngel men jag har hört från annat håll att dom andra fällorna också fiskat ungefär lika dåligt.

Tar upp fällan 12/8 inte ett yngel, men ida när den skulle upp hade såklart en snok på ca 90 cm krånlat sig dit. Ganska obehaglig upplevelse innan jag såg va dä va.

Det var väldigt dålig yngelförekomst detta år i alla kommuns yngelfällor.

Vi hoppas kunna va mä å hjälpa till med en fälla till efter Ängasjöns anläggning.

/ Henric