Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Om du ser någon som inte följer dessa regler, dra dig inte för att kontakta en tillsyningsman.

 

Vi finns för att upprätthålla ett bra fiske för er alla!

Viktigt att veta, det är fiskarens ansvar att känna till de regler som gäller för ett vatten

 

 Fiskeregler

I dessa vatten erfordras fiskekort. OBS! Endast ett kort per person och dygn. I våra ädelfiskvatten tillåts endast spöfiske med ett redskap med högst tre krokar. Fiskeredskap skall hållas under uppsikt.

 • I Enångersån tillåts flugfiske och spinnfiske upp till bastun i Tosätter. Som medlem får du även flugfiska med hullinglös enkelkrokad fluga upp till Boda Viltforskning, där råder total Catch & Release och obligatorisk fångstrapportering. Längs hela ån gäller att allt mete och fiske med naturligt agn är förbjudet.
 • I Svarttjärn endast flugfiske med flugspö eller flugfiske med toppknutet långspö.
 • Max 3 fiskar per kort och dygn gäller alla vatten, utom alla bäckar och Enångersån.
 • Max 1 öring i Enångersån, minimimått 40 cmHarren totalfredad!
 • Max 5 fiskar i bäckarna per kort och dygn.
 • Minimimått 35 cm för ädelfisk utom i bäckarna och Enångersån.
 • Förbjudet att beträda odlad åkermark utan markägarens tillstånd.
 • Kortet berättigar till angelfiske i gäddvatten med högst 15 don.
 • Allt fiske från båt eller annat flytetyg är förbjudet i alla ädelfiskvatten med undantag av Stultsjön och Hälsen. I Hälsen råder även motorförbud.
 • All småfisk skall sättas tillbaka med våt hand oavsett livsduglighet.
 • För husbehovsfiske med ryssja, mjärde och nät i gäddvatten krävs medlemskap i Enångers fiskeklubb. I Grottsjön råder nätförbud.
 • Klubben fritar sig allt ansvar för ev. skadegörelse på enskild egendom.
 •  

Fiskeförbud

 • Hälsen och Lill-Hälsen  1 september t o m nyårsafton (31/12)
 • Hälsbäcken och Ysbäcken totalförbud hela året.
 • Enångersån nedanför Bastun i Tosätter samt alla rinnande vatten 1 september t o m 31 december. Harrfiske totalförbjudet Harren fredas tills vidare.
 • Enångersån ovanför Bastun i Tosätter upp till Ysen samt 200 m upp i tillrinnande bäckar. I Grottsjöbäcken gäller förbudet 1 km upp till vägen.
 • Lorttjärn fr o m 1 oktober t o m islossning. Från islossning t o m 31/5 även harrfiskeförbud under lekperiod.
 • Blindtjärn f o m 1 oktober till islossning.
 • Svarttjärn f o m isläggning t o m islossning.
 •   

Överträdelse beivras


Tack för besöket!