Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Hälsenprojektet

Projektet startades för att gynna en unik självreproducerande röding och öringsstam.

Rödingen har levt en allt mer tynande tillvaro pga högt fisketryck och högt betestryck från abborren.

Smårödingen har blivit allt färre och den större rödingen har blivit allt magrare.

Även öringen har blivit färre men klarat sig bättre näringsmässigt är den riktigt rund och fin.

Abborren har blivit allt fler och allt större, fångstrapporter från provfisken visar på fiskar över 2 kg!

En av orsakerna till denna vridning i bestånden beror till viss del på oss fiskare, som under alla år plockat upp röding och öring men satt tillbaka abborre.

Det finns även ett bestånd av smålake i sjön, har någon fått någon stor så får ni gärna rapportera om detta.

I samband med projektet infördes nya fångstbegränsningar, nu max 3 ädelfiskar på minst 35 cm.

Även en förlängning av fredningstiden infördes, nu är den fredad från 1/9 tom premiären 1/1.

Vi har även satt upp postlådor på anslagstavlan där vi vill att ni lämnar fångstrapporter och synpunkter. Tyvärr vandaliserades dom och slängdes till skogs. Kanske kommer upp nya i framtiden.

Sportfiskare, kom ihåg att vi gör detta för att förbättra fisket för er skull!

 

Fakta om sjön

Hälsen är en högt belägen "fjäll-lik" näringsfattig klarvattensjö. Helt unik i landskapet.

Riktigt djup, 38 m, och förhållandevis stor, 117 ha.

Den är med i kalkningsprogrammet och vattenkvaliteten är nu bra.

Vi arrenderar sjön av Sveaskog.

 

Fakta om projektet

Det startades våren 2010 efter ett mindre provfiske våren 2009.

Decimeringsfiske av abborre kommer att äga rum på våren under leken med ca 60 st mjärdar.

Vi kommer att ta upp en extra båt för att inte använda klubbbåten som är till för er fiskare.

Vi kommer även att använda motor under fisketiden vilket i vanliga fall är totalförbjudet, det gäller även elmotorer.

Fångstrapportering med antal och vikt sker till Länsstyrelsen pga att den anses högprioriterad, intressant och värdefull.
Ett provfiske kommer att äga rum efter projektet med deras hjälp.

Projekttiden är lagd till minst 3 år men om stöd erhålls bör den nog ligga på 5 år vilket anses bäst för att kunna se en trend på fisket.

Länsstyrelsen har efter 3 år dragit in vårt lilla bidrag till besinpengar så vi kör nu helt på egen basis vilket är kännbart för en lite ideell fiskeklubb, men vi kämpar på så länge kassan tillåter.

 

Upplysningar och synpunkter

Dessa kan gärna lämnas till Henric Hansson (ordförande)

 

Fångstrapport 2011

Fisket skedde mellan 8/5-11/6.

Abborre 2749 st 293 kg med en medelvikt på 106.6 gr.

Lake 65 st mellan 20-30 cm.

Öring 4 st 20-35 cm, alla släpptes tillbaka.

31/8 elfiskade vi och bar upp 103 st 15-30 cm stora öringar från Hälsbäcken till Hälsen.

 

Fångstrapport 2012

Fisket skedde mellan 8/5-17/6.

Abborre 884 st, 108 kg, medelvikten var 122 gr. Rom

Lake 65 st, 6.1 kg, medelvikten var 94 gr.

Öring 10 st, 20-35 cm, alla släpptes tillbaka.

25/8 elfiskade vi och bar upp 90 st 10-20 cm stora öringar från Hälsbäcken till Hälsen.  

 

Fångstrapport 2013

Fisket skedde mellan 9/5-16/6

Abborre 1817 st vikt 119,4 kg vilket ger ett medel på 65,7 gr. Rom 13.8 kg.

Lake 56 st 4,5 kg vilket ger ett medel på 80 gr

Öring 3 st otroligt välnärda individer mellan 25-35 cm, alla returnerades. Öringen i Hälsen är verkligen skitsnygg !

13/9 elfiskade vi å flyttade upp 114 st öringar från Hälsbäcken till Hälsen.

 

Fångstrapport 2014

Fisket skedde mellan 4/5-31/5

Abborre 3031 st vikt 161.5 kg vilket ger ett medel på 53.3 gr. Rom 8.4 kg

Lake 33 st

Öring 5 st feta fina.

 

Fångstrapport 2015

Fisket skedde mellan 3/5-14/6

Abborre 1313 st vikt 87,1 kg vilket ger ett medel på 66,3 gr. Rom 32,2 kg. Lake 9 st och en grymt fin öring på ca 1.5 kg.

Vi böt område till sör-hälsen iår. Mest abborr fick vi i kettilviken. Tråkigt nog vi hade inte mjärdar där från början.

 

Fångstrapport 2016 

Fisket skedde mellan 10/5-12/6

Abborre 780 st, 67,4 kg ger ett medel på 86,4 gr

Rom 12,5 kg

Lake 41 st

Öring 9 st